BETA
Půjčka na vyplacení dluhů

Naše půjčka vám pomůže zbavit se všech nevýhodných půjček. Požádejte si o online půjčku ihned a zcela zdarma. Nebankovní půjčka od nás je bez poplatků předem

Požádat

Půjčka na vyplacení, půjčka na exekuci, vyplacení exekuce

Bydlíte v bytě na sídlišti, ale chcete se přestěhovat do vesnice, kde díky koupi pozemku máte v úmyslu postavit si dům podle Vašich představ? Vše vychází podle plánu, ale na to nejdůležitější jste zapomněli, nemáte dostatek financí k realizaci stavby. Hledáte tedy na internetu různé články, kde sehnat nejvýhodnější půjčku k naplnění Vašich snů.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Dovolte nám Vám nabídnout zcela výhodnou půjčku, jsme společnost na trhu, která se specializuje na problémy s financemi. Od půjčování peněz po řešení dluhů umíme vše. Jakou půjčku Vám tedy můžeme nabídnout? Naše společnost poskytuje půjčky bez registru. v rozsahu 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč. Tak velké rozpětí je proto, že nabízíme i podnikatelskou půjčku. Půjčka bez registru znamená, že nebereme ohled na skutečnosti v registru dlužníků.

S půjčkou se ale váže podmínka, která je zcela jednoduchá. Půjčené peníze musíte zajistit nemovitostí, která musí být zapsaná na katastrálním úřadě. Z toho vyplývá, že nemovitostí může být vše, co je zapsáno na katastrálním úřadě, tudíž dům, byt, pozemek či orná půda. Ve Vašem případě by to byl byt, ale nabízí se možnost, že půjčku Vám může zajistit i třetí osoba. Pokud nechcete ručit vlastní nemovitostí, tak ručit může i Váš přítel.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Jak ovlivní cena nemovitosti půjčku? Naše společnost poskytuje půjčku až 80% z ceny nemovitosti. Pokud tedy Vaše nemovitost má hodnotu 1.500.000,- Kč, tak Vám maximálně půjčíme 1.200.000,- Kč. Zkrátka čím vyšší hodnota nemovitosti, tím vyšší půjčku Vám nabídneme.

Jestliže existují nějaké právní nepřesnosti na výpisu z katastru nemovitosti, tak je opravíme nebo se s nimi srozumíme. Nacházíte-li se ještě k tomu v exekučním řízení, tak s nimi budeme jednat o maximálním snížení dlužné částky. Díky dlouholeté praxi a tím i získaným kontaktům se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku, tím pádem jednáme k prospěchu Vás.

Jak sjednání půjčky probíhá? Vaši žádost o půjčku posuzujeme zdarma a individuálně, kdy půjčit peníze můžeme již do 3 dnů. V případě, že se Vám sjednaná možnost nebude líbit a zamítnete ji, tak žádný poplatek neplatíte za poskytnuté služby.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Splácíte půjčku bez větších problémů a finance jste si naspořili? Nabídneme Vám možnost splatit půjčku předčasně s tím, že uspoříte budoucí úroky. V opačném případě preferujeme domluvu s Vámi na společném řešení. Pokud tedy nestíháte splácet, tak se vyskytne možnost nastavení individuálního splácení. Teoreticky to znamená, že budete splácet jen část splátky po určitou dobu, např. splácet 1/2 splátky během 3 let. Tuto možnost upřednostňujeme, neboť nechceme zbytečně navyšovat dlužnou částku.

Zkrátka jsme společnost na trhu, která se svým klientům věnuje individuálně a nabízí pro ně reálné řešení z nereálné situace. Pomocí našeho ohleduplného jednání vyřešíme Vaši situaci.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.odstranimedluhy.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.